سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

اموزش کوتاه از پیانو

نظر

افرادی که به تازگی و به صورت ابتدایی شروع به آموزش مقدماتی پیانو گرفته اند و دلایل خاصی برای این امر دارند . مربیان روش های متفاوتی برای آموزش در این عرصه به کار می برند . باید دانست معلم ضعیف باعث ایجاد عادت های بد در نواختن پیانو می شود . 6 ماه اولیه آموزش پیانو تاثیر بسزایی در پس راه سریعتر و مفید تر شروع با یک مربی واجد شرایط است .

تنها بعضی از مربیان از آموزش کامل پرهیز میکنند و دقت به آن چه شما علاقه مند آن هستید نمیکنند ممکن است شما (جاز ,پاپ و .........) را دوست داشته باشد و این در حالی است که فقط کلاسیک آموزش میبنید .

دیگر آن ها که ادعای سخت گیر بودن در این عرصه دارند از روش های غیر منعطف برای هنرجویان استفاده میکنند (مثلا ممکن است روش یادگیری برای خردستال طراحی شده باشد ولی شما یک مبتدی بزرگسال باشید. )

چرا آموزش پیانو در ابتدا با مربی مناسب تر است ؟

در ابتدای نواختن پیانو اساسی ترین چیزها مانند موقعیت دست ,موقعیت نشستن ,حرکات دست و غیره ...... باید در کتاب نکته به نکته بخوانید با توجه به اینکه مممکن است متن کتاب برایتان گویا نباشد و مربی خیلی سریع.و حرفه ای به شما نحوه درست همه چیز را آموزش میدهد .

شخص مبتدی که شروع به نواختن پیانو میکند در اولین بار ممکن است 20 اشتباه را باهم همزمان انجام دهد (هماهنگ نبودن حرکات چپ و راست ،کنترل حجم ریتم انگشتان ،خارج شدن از آهنگ و غیره ...) و این مربی است که در حین آموزش پیانو و نواختن توسط هنرجو باید همه اشتباه را تشخیص و تصحیح کند .